پیمانکاری نظافت

پیمانکاری نظافت

نظافت و تمیزی ساختمان مسئله مهمی است که بر روی سلامت افراد تاثیر مستقیمی دارد. برخی از ساختمان ها و برج های بزرگ نظافت ساختمان را به صورت ماهیانه و یا هفتگی به دست نظافتچیان و شرکت های نظافتی می سپارند. پیمانکاری نظافت از جمله امتیازاتی است که هزینه تمیز کردن را کاهش داده و […]