نظافت منزل جنوب تهران

در گذشته خانم خانه اکثر زمان خود را صرف تمیز کردن و نظافت خانه می کرد. ولی زندگی مدرن و اشتغال به کار خانم ها در فضای بیرون افراد را از نظافت خانه غافل کرده است. در این زمان افراد وقت بسیاری را به تمیز کردن خانه اختصاص می دهند و از این رو در […]