نظافت در شرق تهران

تمیزی و نظافت نه زمان می شناسد و نه مکان. در گذشته افراد تنها در روزهای جشن و اعیاد خانه را به صورت اساسی نظافت می کردند. با این وجود امروزه تمایل و اهمیت به تمیزی و نظم بیش از پیش افزایش یافته است ولی با وجود افزایش مشغله و دغدغه های زندگی این امر […]

مهمانداری و پذیرایی

مهماندار پذیرایی

برنامه ریزی برای مراسمات و رسیدگی به میهمان ها برای میزبان استرس بسیاری به دنبال دارد. مراسم و میهمانی ها همیشه با هیاهو و همهمه همراه است و باید به تمامی میهمان ها به صورت تک به تک رسیدگی شود تا آداب میزبانی به خوبی به رعایت گردد. ولی رسیدگی به میهمان ها برای یک […]

اعزام نظافتچی

شما برای اعزام نظافتچی از چه روشی استفاده می کنید؟ برخی از افراد برای استخدام نظافتچی به سراغ پلتفرم های کاریابی می روند. ولی پیدا کردن نظافتچی مورد اعتماد کار راحتی نیست و نمی توان به راحتی به هر فردی اعتماد کرد. یکی از روش های مطمئن برای نظافت منزل مراجعه به شرکت نظافت می […]