شرکت نظافتی جنوب تهران

جنوب تهران شامل محله هایی همچون امیریه، افسریه، شوش، آذری، شوش، راه آهن، خراسان، مشیریه، یافت آباد، مولوی، جوادیه، خزانه، ری و … می شود. تمیز کردن خانه و گردگیری پروسه ای راحت ولی زمان بر است که بسیاری از افراد به دلیل مشغله های زندگی قادر به انجام آن نیستند. به همین دلیل نظافت […]

مهمانداری و پذیرایی

مهماندار پذیرایی

برنامه ریزی برای مراسمات و رسیدگی به میهمان ها برای میزبان استرس بسیاری به دنبال دارد. مراسم و میهمانی ها همیشه با هیاهو و همهمه همراه است و باید به تمامی میهمان ها به صورت تک به تک رسیدگی شود تا آداب میزبانی به خوبی به رعایت گردد. ولی رسیدگی به میهمان ها برای یک […]

اعزام نظافتچی

شما برای اعزام نظافتچی از چه روشی استفاده می کنید؟ برخی از افراد برای استخدام نظافتچی به سراغ پلتفرم های کاریابی می روند. ولی پیدا کردن نظافتچی مورد اعتماد کار راحتی نیست و نمی توان به راحتی به هر فردی اعتماد کرد. یکی از روش های مطمئن برای نظافت منزل مراجعه به شرکت نظافت می […]