نظافت منزل در انقلاب

نظافت منزل در انقلاب

انقلاب یکی از محله های بسیار مهم در مرکز تهران است که بسیاری از دانشگاه های بزرگ همچون دانشگاه بزرگ در آن قرار دارد. از طرفی وجود مرکز کتابفروشی در این محله به شهرت آن افزوده است. به همین دلیل انقلاب در روز پذیرای بسیاری از شهروندان تهرانی می باشد. نظافت منزل در انقلاب از […]