نظافت منزل در نفراباد

نظافت منزل در تهران

نفرآباد یکی از محله های قدیمی و معروف شهر ری است که از غرب به حرم مطهر شاه عبدالعظیم می رسد. نظافت منزل در نفراباد در حوزه کاری تیک شهر قرار دارد. برای این که به خوبی خانه ها و ساختمان های این محله تمیز و ضدعفونی گردد باید از شوینده های بهداشتی معتبر استفاده […]